Omschrijving

VGR Groep; een innovatieve onderneming!

VGR Groep bestaat uit de divisies VGR Equipment, VGR Dienstverlening en VGR Composteerinrichting. Deze drie divisies versterken elkaar. Zij vormen een goed op elkaar afgestemde en krachtige ketenorganisatie. De visie van de onderneming ‘De bodem als basis’ wordt door elke divisie dagelijks in de praktijk gebracht.

VGR Equipment ontwikkelt machines op basis van de opgedane kennis en ervaring uit de takken VGR Dienstverlening en VGR Composteerinrichting. VGR hanteert hierbij steeds het uitgangspunt dat deze machines de bodem op een natuurlijke manier moeten herstellen en versterken.

VGR Dienstverlening zorgt voor een deskundige aanpak en gedegen onderhoud van groen. Groenresten die VGR Dienstverlening ophaalt en ontvangt, bewerkt VGR Composteerinrichting tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld compostproducten en nieuwe energiebronnen zoals houtchips. Deze compostproducten gebruikt VGR vervolgens weer in haar divisie VGR Dienstverlening.