Omschrijving

Een sportZZPcollectief dat zich inzet op alle maatschappelijke sportprojecten. Daarnaast ervaring met beleid , onderzoek en haalbaarheid van sportaccommodaties. Ook op gebied van de uitvoering en invulling is voldoende expertise.

Alles sinds 2002!