Omschrijving

Engerlingen, emelten, snuitkevers, bladluizen, eikenprocessierupsen, fruitvliegen,…

Ongedierte kan een ware plaag zijn op natuurgras sportvelden en golfbanen! Verlies van wortels, afsterven van het gras en secundaire schade van vogels, mollen, dassen en andere dieren. Met de adviezen en de biologische bestrijding van Biocontrole bindt u er succesvol de strijd mee aan, op een

natuurvriendelijke manier.

Biocontrole doet voortdurend onderzoek: naar plaaginsecten,

naar (de inzet

van) biologische vijanden, plantversterkers en toepassingstechnieken.

Hierdoor zijn wij bij uitstek uw partner bij het bestrijden van (bodem)

plaaginsecten langs biologische weg. Met hoogwaardige producten en

een gedegen advies op maat.